مديريت استراتژيك

مديريت استراتژيک

وجود استراتژی در حوزه‌ ی کسب‌ و کار و برای شرکت‌ ها ضروری است، اما عنصر کافی برای موفقیت نیست. گام مکمل آن، اجرای استراتژی است که در کنار یک استراتژی عالی، می‌تواند موفقیت شرکت را تضمین کند. در سال‌های اخیر، تقریبا تمام شرکت‌ ها اهمیت مدیریت استراتژیک را درک کرده‌اند. با‌ این‌ حال، تفاوت اصلی بین کسانی که موفق می‌شوند و کسانی که شکست می‌خورند در نحوه انجام مدیریت استراتژیک و برنامه‌ ریزی استراتژیک است که میان موفقیت و شکست تفاوت ایجاد می‌کند. البته، هنوز هم شرکت‌ هایی وجود دارند که در برنامه‌ ریزی استراتژیک دخیل نیستند و یا برنامه‌ ریزان از حمایت مدیریتی برخوردار نیستند. این شرکت‌ ها باید مزایای مدیریت استراتژیک را درک کنند و از رونق و موفقیت بلند مدت در بازار اطمینان حاصل کنند. 

در این راستا شرکت برهان جویان نامور، آمادگی همراهی شما را در زمینه های ذیل دارا می باشد:

  • انجام مطالعات و تدوین برنامه استراتژیک (Strategy Plan)
  • طراحی و استقرار دفتر مدیریت راهبردی (SMO)