مديريت پروژه و طرح

مديريت پروژه و طرح

مديريت طرح را می‌توان عاملي كه امكان به كارگيري و استفاده از دانش، مهارت‌ها، ابزارها و تكنيكهاي مديريت پروژه در مدیریت هماهنگ مجموعه‌ای از پروژه‌ها در سازمان در جهت دستيابي به دستاوردها و اهداف تعيين شده فراهم مي‌نمايد تعریف نمود. استاندارد PMI مدیریت طرح را شامل مدیریت متمرکز و هماهنگ طرح جهت دستیابی به منافع و اهداف استراتژیک آن معرفی می کند. همچنین در این زمینه استفاده از چند موضوع مدیریتی جهت اطمینان از موفقیت طرح مجاز شمرده شده است. این زمینه‌ها شامل: مدیریت سود، مدیریت ذینفعان و نظارت بر طرح می‌باشد. مدیریت چند پروژه بوسیله طرح این امکان را فراهم می‌آورد تا هزینه، زمانبندی و سایر تلاشها بهینه و یکپارچه شوند. پروژه‌ها ممکن است به دلیل ارائه محصول قابل تحویل مشترک و یا ویژگیهایی مشترکی مانند مشتری، فروشنده، تکنولوژی و منابع به یکدیگر وابسته باشند.

همکاران ما آمادگی همراهی شما را در زمینه های ذیل دارا می باشند:

  • طراحی دفتر مدیریت پروژه (PMO)
  • استقرار نظام مدیریت پروژه بر مبنای راهنمای PMBOK
  • استقرار نظام مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد ISO 21500