مديريت ارتباط با مشتری

مديريت ارتباط با مشتری

راز حیات سازمان‌ها و شرکت‌ها در ایجاد سیستمی جهت برقراری بهتر با مشتری است. رفتار دوستانه با مشتری مهم‌ترین امر در مدیریت ارتباط با مشتری CRM است. عبارت "همیشه حق با مشتری است" به همین دلیل ساخته شده است

با وجود نظام مدیریت ارتباط با مشتری، مشتریان وفادار پدیده تصادفی نیستند که در اثر یک رفتار دوستانه و اتفاقی یکی از کارکنان فروش یا خدمات بوجود آمده باشند. بلکه این مشتریان از طریق یک بینش و هوش سازمانی بوجود می آیند که ناشی از داده هایی است که به اطلاعات تبدیل شده و این اطلاعات منجر به رفتار منطبق با ترجیحات مشتری می گردند.

در فضای کنونی کسب و کار، اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری آن قدر افزایش یافته که پیاده سازی این سیستم دیگر یک انتخاب نیست بلکه یکی از عوامل کلیدی موفقیت در هر سازمانی می باشد.

به همین جهت ما اجرای این موضوعات را به شما پیشنهاد می کنیم:

  • طراحی و استقرار نظام اندازه گیری رضایتمندی مشتریان بر مبنای استاندارد ISO 10004
  • طراحی و استقرار نظام رسیدگی به شکایات مشتریان بر مبنای استاندارد ISO 10002