سوابق ما

سوابق برهان جویان نامور

 

سوابق مشاوره ما

شرکت کیمیا رازی

حوزه فعالیت : تولید لعاب سرامیک

موضوع خدمات مشاوره :
 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:1994

شرکت راک شیمی

حوزه فعالیت : تولید مواد شیمیایی

موضوع خدمات مشاوره :
 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:1994

شرکت سیمان بجنورد

حوزه فعالیت : تولید سیمان پرتلند

موضوع خدمات مشاوره :
 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:1994

گروه صنعتی نیکو

( شرکتهای ابهر ریس، گلریس، نابریس، نیکو یافت، بژار )

نام شرکت

حوزه فعالیت

ابهر ریس

توليد الياف و منسوج نبافته

گلریس

ريسندگي

نابریس

ريسندگي

نیکویافت

بازيافت محصولات نساجي

بژار

بازيافت محصولات نساجي

عنوان خدمات مشاوره :
 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2000
 • استقرار سیستم مدیریت ISO 9001:2008
 • استقرار سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2004 و بهداشت و ایمنی OHSAS 18001:2007

شرکت پارس الکتریک

حوزه فعالیت : تولید رادیوپخش خودرو

موضوع خدمات مشاوره :
 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو ISO/TS 16949
 • مطالعه رضایتمندی مشتریان و مصرف کنندگان رادیوپخش

شرکت هوایار

حوزه فعالیت : تولید کمپرسورهای هوای فشرده

موضوع خدمات مشاوره :
 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2000

شرکت تیزپرمحرکه

حوزه فعالیت : تولید قطعات فلزی

موضوع خدمات مشاوره :
 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2000

 

شرکت رسوبگیری

حوزه فعالیت : تولید مواد شیمیایی، تولید تجهیزات تصفیه آب

موضوع خدمات مشاوره :
 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2000

شرکت تکتاز موتور

حوزه فعالیت : تولید موتورسیکلتهای شهری

موضوع خدمات مشاوره :
 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2000

شرکت جنوب تدارک کیش

حوزه فعالیت : واردات و توزیع پوشاک (برند Giordano )

موضوع خدمات مشاوره :
 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2000
 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008

صنایع روشنایی مون گارشو

حوزه فعالیت : تولید چراغهای روشنایی

موضوع خدمات مشاوره :
 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2000

نمایندگیهای فروش و خدمات پس از فروش شرکت پارس خودرو

نمایندگیهای (247 تبريز، 329 تبريز، 125 تهران، 210 اروميه، 120 تهران، 208 رشت، 220شيراز، 101 تهران، 102 تهران، 136 تهران، 138 تهران، 209 اردبيل، 305 شاهين شهر، 331 بوكان، 215 همدان، 337 كرمانشاه، 234 كرج، 226 اراك، 304 اليگودرز، 343زنجان)

حوزه فعالیت : فروش و خدمات پس از فروش خودرو

موضوع خدمات مشاوره :
 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2000
 • استقرار نظام آراستگی محیط کار (5S)

نیروگاه قم

حوزه فعالیت : تولید برق

موضوع خدمات مشاوره :
 • استقرار سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2004

نمایندگی مرکزی پارس خودرو

حوزه فعالیت : فروش و خدمات پس از فروش خودرو

موضوع خدمات مشاوره :
 • استقرار سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2004 و سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی OHSAS 18001:1999

شرکت تک پلاست پارسه آسیا

حوزه فعالیت : تولید قطعات پلاستیکی خودرو

موضوع خدمات مشاوره :
 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو ISO/TS 16949

شهرداری منطقه 10 تهران

حوزه فعالیت : ارائه خدمات مدیریت شهری

موضوع خدمات مشاوره :
 • استقرار سیستم سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 و سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2004
 • نگهداری سیستم سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008 و سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2004
 • استقرار نظام مدیریت ایمنی،‌بهداشت و محیط زیست HSE-MS
 • استقرار نظام مدیریت آموزش ISO 10015:1999

شهرداری منطقه 18 تهران

حوزه فعالیت : ارائه خدمات مدیریت شهری

موضوع خدمات مشاوره :
 • استقرار سیستم سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2004

کانون تبلیغاتی دریچه نو

حوزه فعالیت : بازاریابی و تبلیغات

موضوع خدمات مشاوره :
 • استقرار سیستم سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
 • استقرار خطوط راهنمای پایش رضایتمندی مشتریان ISO 10004
 • استقرار خطوط راهنمای دریافت و رسیدگی به شکایات مشتریان ISO 10002

واسپاری (لیزینگ) ملت

حوزه فعالیت : ارائه خدمات لیزینگ

موضوع خدمات مشاوره :
 • استقرار سیستم سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2008

شرکت نفت فلات قاره

حوزه فعالیت : مدیریت، توسعه و بهره برداری حوزه های نفتی فراساحل

موضوع خدمات مشاوره :
 • مشارکت در استقرار سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS

(همکار شرکت بهبود سازان سامانه)

شرکت بهره برداری و مدیریت پتروپارس (POMC)

حوزه فعالیت : پیش راه اندازی ، راه اندازی و بهره برداری پالایشگاه گاز

موضوع خدمات مشاوره :
 • استقرار سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2004 و سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی OHSAS 18001:1999
 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی ISO/TS 29001
 • استقرار سیستم سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
 • استقرار سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

شرکت نفت خزر

حوزه فعالیت : مدیریت، توسعه و بهره برداری از میادین نفت و گاز

موضوع خدمات مشاوره :
 • استقرار سیستم سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
 • استقرار سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015
 • استقرار سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی OHSAS 18001:1999
 • نگهداری سیستم سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
 • نگهداری سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015
 • نگهداری سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی OHSAS 18001:1999

مجتمع گاز پارس جنوبی (SPGC)

حوزه فعالیت : مدیریت و بهره برداری پالایشگاههای گازی

موضوع خدمات مشاوره :
 • تدوین سند ارزیابی چرخه حیات (LCA)

اتاق بازرگانی،‌صنایع،‌معدن و کشاورزی استان اصفهان

حوزه فعالیت : مدیریت و هماهنگی روابط بنگاههای اقتصادی استان و قوای سه‌گانه و نهادهای نظارتی

موضوع خدمات مشاوره :
 • استقرار سیستم سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

اتاق بازرگانی،‌صنایع،‌معدن و کشاورزی استان خراسان شمالی

حوزه فعالیت : مدیریت و هماهنگی روابط بنگاههای اقتصادی استان و قوای سه‌گانه و نهادهای نظارتی

موضوع خدمات مشاوره :
 • استقرار سیستم سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

اتاق بازرگانی،‌صنایع،‌معدن و کشاورزی استان خراسان جنوبی

حوزه فعالیت : مدیریت و هماهنگی روابط بنگاههای اقتصادی استان و قوای سه‌گانه و نهادهای نظارتی

موضوع خدمات مشاوره :
 • استقرار سیستم سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

اتاق بازرگانی،‌صنایع،‌معدن و کشاورزی استان هرمزگان

حوزه فعالیت : مدیریت و هماهنگی روابط بنگاههای اقتصادی استان و قوای سه‌گانه و نهادهای نظارتی

موضوع خدمات مشاوره :
 • استقرار سیستم سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

اتاق بازرگانی،‌صنایع،‌معدن و کشاورزی استان گیلان

حوزه فعالیت : مدیریت و هماهنگی روابط بنگاههای اقتصادی استان و قوای سه‌گانه و نهادهای نظارتی

موضوع خدمات مشاوره :
 • استقرار سیستم سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

اتاق بازرگانی،‌صنایع،‌معدن و کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

حوزه فعالیت : مدیریت و هماهنگی روابط بنگاههای اقتصادی استان و قوای سه‌گانه و نهادهای نظارتی

موضوع خدمات مشاوره :
 • استقرار سیستم سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

اتاق بازرگانی،‌صنایع،‌معدن و کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

حوزه فعالیت : مدیریت و هماهنگی روابط بنگاههای اقتصادی استان و قوای سه‌گانه و نهادهای نظارتی

موضوع خدمات مشاوره :
 • استقرار سیستم سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

اتاق بازرگانی،‌صنایع،‌معدن و کشاورزی استان قم

حوزه فعالیت : مدیریت و هماهنگی روابط بنگاههای اقتصادی استان و قوای سه‌گانه و نهادهای نظارتی

موضوع خدمات مشاوره :
 • استقرار سیستم سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

اتاق بازرگانی،‌صنایع،‌معدن و کشاورزی استان گلستان

حوزه فعالیت : مدیریت و هماهنگی روابط بنگاههای اقتصادی استان و قوای سه‌گانه و نهادهای نظارتی

موضوع خدمات مشاوره :
 • استقرار سیستم سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

اتاق بازرگانی،‌صنایع،‌معدن و کشاورزی استان یزد

حوزه فعالیت : مدیریت و هماهنگی روابط بنگاههای اقتصادی استان و قوای سه‌گانه و نهادهای نظارتی

موضوع خدمات مشاوره :
 • استقرار سیستم سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

شرکت ماشین سازی اراک

حوزه فعالیت : تولید ماشین آلات و تجهیزات

موضوع خدمات مشاوره :
 • استقرار سیستم سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
 • استقرار سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015
 • استقرار سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی OHSAS 18001:1999
 • بازنگری ساختار فرآیندهای سازمان بر مبنای الگوی APQC

شرکت رزنرمین

حوزه فعالیت : تولید منسوج نبافته به روش Spunlace

موضوع خدمات مشاوره :
 • استقرار سیستم سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

شرکت رزپلیمر

حوزه فعالیت : تولید محصولات پلیمری و بهداشتی کودک

موضوع خدمات مشاوره :
 • استقرار سیستم سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

شرکت رزپخش

حوزه فعالیت : پخش محصولات بهداشتی

موضوع خدمات مشاوره :
 • استقرار سیستم سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

شرکت لوله سازی اهواز

حوزه فعالیت : تولید لوله های فولادی

موضوع خدمات مشاوره :
 • تدوین طرح استراتژیک و طراحی دفتر مدیریت راهبردی

 

شرق سازه کویر یزد

حوزه فعالیت : طراحی، تامین و ساخت پروژه های عمرانی

موضوع خدمات مشاوره :
 • عارضه یابی سازمان و شناسایی فرصتهای بهبود با استفاده از راهنمای BABOK

شورای عالی قرآن شهرداری تهران

حوزه فعالیت : مدیریت امور قرآنی شهرداری تهران

موضوع خدمات مشاوره :
 • تدوین طرح استراتژیک

گروه بازرگانی، تولیدی آذرگستران آسیا

حوزه فعالیت : واردات، تولید و توزیع محصولات بهداشتی

موضوع خدمات مشاوره :
 • استقرار سیستم سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

اتحادیه موسسات قرآنی کشور

حوزه فعالیت : مدیریت موسسات قرآنی کشور

موضوع خدمات مشاوره :
 • تدوین طرح استراتژیک

سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور

حوزه فعالیت : مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی و سوختهای فسیلی

موضوع خدمات مشاوره :
 • تدوین طرح Eco Labeling و Energy Labeling

شرکت فولاد زاگرس چهارمحال

حوزه فعالیت : خرده فروشی محصولات تولیدی فولاد مبارکه

موضوع خدمات مشاوره :
 • تدوین طرح استراتژیک

 

نیروگاه گازی پرند

حوزه فعالیت : ساخت و نصب نیروگاه

موضوع خدمات مشاوره :
 • طراحی دفتر مدیریت پروژه (PMO)

سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور

حوزه فعالیت : تعمیر جایگاههای سوختCNG

موضوع خدمات مشاوره :
 • طراحی دفتر مدیریت پروژه (PMO)

سد و نیروگاه گتوند

حوزه فعالیت : ساخت سازه سد

موضوع خدمات مشاوره :
 • طراحی دفتر مدیریت پروژه (PMO)

 

سد و نیروگاه کوهرنگ

حوزه فعالیت : ساخت سازه سد

موضوع خدمات مشاوره :
 • طراحی دفتر مدیریت پروژه (PMO)

بیمارستان عرفان

حوزه فعالیت : ساخت سازه بیمارستان

موضوع خدمات مشاوره :
 • طراحی دفتر مدیریت پروژه (PMO)

سوابق پژوهشی ما

معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

حوزه فعالیت : ارائه خدمات و مدیریت فعالیتهای اجتماعی شهرداری تهران

موضوع خدمات پژوهشی :
 • ارزیابی نمایشگاههای فصل نیایش و تدوین گزارش ارزیابی مناطق 22 گانه شهرداری تهران
 • تدوین سند شهر قرآنی، شهروند قرآنی

شرکت پارس الکتریک

حوزه فعالیت : تولید رادیو پخش خودرو

موضوع خدمات پژوهشی :
 • ارزیابی رضایتمندی مشتریان و مصرف کنندگان رادیو پخش