افتخارات ما

 
 

عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران

شرکت برهان جویان نامور، از ابتدای تاسیس عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران بوده و هم اکنون نماینده این شرکت بعنوان رئیس کمیته توسعه کسب و کار انجمن مشغول به فعالیت می باشد.

.

 

گواهی عضویت